Żłobki i Punkt Przedszkolny

„Twórcza Kraina”

Rekrutacja trwa

O nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu jest założycielem Punktu Przedszkolnego „Twórcza kraina” oraz sieci Niepublicznych Żłobków „Twórcza kraina”, zlokalizowanych  we Wrocławiu na Muchoborze Wielkim i Muchoborze Małym oraz w Kłodzku przy ul. Daszyńskiego. Stworzone miejsca powstały z miłości, pasji i zaangażowania Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP) Oddziału Regionalnego we Wrocławiu. Ich celem jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, edukacji i rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz żłobkowym.

Punkt Przedszkolny „Twórcza kraina” oraz sieć Niepublicznych Żłobków „Twórcza kraina” są inicjatywami TWP, które powstały z myślą o stworzeniu miejsca, w którym dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich talentów, kreatywności i umiejętności poprzez zabawę, eksplorację i współpracę z rówieśnikami.

Punkt Przedszkolny „Twórcza kraina” oferuje wszechstronne programy edukacyjne, które uwzględniają zarówno aspekty poznawcze, jak i emocjonalne oraz społeczne. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach, takich jak sztuka, muzyka, nauka języków obcych, zabawy ruchowe i wiele innych. Wszystko to odbywa się w przyjaznej i wspierającej atmosferze, z odpowiednio przeszkolonym personelem pedagogicznym i opiekuńczym.

Sieć Niepublicznych Żłobków „Twórcza kraina” zapewnia bezpieczne i stymulujące środowisko dla dzieci w wieku żłobkowym. Dzieci mają możliwość rozwoju poprzez zabawę, interakcję z innymi dziećmi oraz indywidualną opiekę ze strony doświadczonych opiekunów. Żłobki są dobrze wyposażone w odpowiednie zabawki i narzędzia wspomagające rozwój dziecka.

Misją TWP Oddziału Regionalnego we Wrocławiu jest wspieranie rozwoju intelektualnego, kulturalnego i społecznego mieszkańców regionu. Poprzez inicjatywy takie jak Punkt Przedszkolny „Twórcza kraina” i sieć Niepublicznych Żłobków „Twórcza kraina”, Towarzystwo to realizuje swoje zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości opieki i edukacji dla najmłodszych mieszkańców Wrocławia i Kłodzka.

Nasz zespół tworzą:

Dyrektor TWP/Dyrektor Punktu Przedszkolnego – Elżbieta Zawierucha – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej związana od 1997 r. Pełni funkcję Dyrektora wspierając pracowników w rozszerzaniu  oferty edukacyjnej, opiekuńczej oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Wiceprezes/Dyrektor Centrum Kształcenia  – Magdalena Zakrzewska-Olejnik absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej związana od 2006 r. Od wielu lat skutecznie pozyskuje fundusze unijne , dzięki którym powstały Żłobki i Punkt Przedszkolny „Twórcza kraina”. Odpowiada za rozliczenia finansowe z instytucjami oraz rodzicami. Sprawuje nadzór nad kształceniem osób dorosłych.

Specjalista ds. kształcenia – Małgorzata Kowalska absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego,  wieloletni pracownik Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Odpowiada za organizację  i nadzór realizacji warsztatów, kursów i szkoleń zawodowych oraz kwalifikacyjnych z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, małej przedsiębiorczości, intensywny kurs kadrowo-płacowy, opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym, kursy krawieckie o różnym stopniu zaawansowania.

Dyrektor ds. kształcenia Zawodowego w CKK w Kłodzku – Magdalena Taurogińska absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W Centrum Kształcenia Kursowego w Kłodzku zajmuje się organizacją kursów i szkoleń zleconych przez instytucje np. Urząd Pracy, a także komercyjne kursy językowe i zawodowe. Nadzoruje pracę Niepublicznego Żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku.Dyrektor placówki/nadzór pedagogiczny – mgr Elżbieta Zawierucha, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W swojej pracy zajmuje się organizacją pracy placówki, rekrutacją kadry i dzieci, organizacją zajęć dodatkowych, organizację szkoleń dla pracowników, rozliczeniem czesnego i wyżywienia. Dba o dobieranie pomocy oraz materiałów dydaktycznych odpowiednich dla dzieci w każdym wieku. Jest wsparciem pedagogicznym dla nauczycieli / pracowników. Opracowuje plan pracy opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznej. Współpracuje z pedagogiem specjalnym w przypadku zgłoszenia problemów rozwojowych u dziecka.

Placówki dofinansowane z projektów Unijnych

Sieć żłobków „Twórcza kraina” powstała w ramach dofinansowania z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 poprzez realizację projektów:

– Żłobek „Twórcza kraina” nr RPDS.08.04.02-02-004 przy
ul. Szwedzkiej 5a, 15a, 54-401 Wrocław

– „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” nr RPDS.08.04.01-02-0055 przy ul. Trawowej 63b, 54-614 Wrocław

– Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 nr RPDS.08.04.01-02-0092 przy ul. Trawowej 57a, 54-614 Wrocław

– Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” nr RPDS.08.04.01-02-0092 przy ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko

Punkt przedszkolny „Twórcza kraina” mieszczący się przy ul. Szwedzkiej 11a we Wrocławiu powstał w październiku 2020 r w ramach projektu „Twórcza Kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” Projekt był realizowany przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w partnerstwie z firmą KLAUDINE Klaudyna Cichocka- Volkov prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Twórcza Kraina” ul. Maślicka 148 54-107 Wrocław, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.02-02-0007/19.

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
9:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki i punkt przedszkolny
Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina”

ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki:  530 634 511

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

 Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Daszyńskiego 8a, 
57-300 Kłodzko

Numer telefonu do placówki: 

 574 094 805

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965