Aktualności

„Twórczej Krainy”

Rekrutacja do złobków Twórcza Kraina na miejsca od 01 września 2023

 

Szanowni Rodzice, zapraszamy do rekrutacji do naszych żłobków „Twórcza kraina” we Wrocławiu przy ul:

– Szwedzkiej 5a, 15a

– Trawowej 63b

– Trawowej 57a

na miejsca od września 2023 r.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje:

– cennik na rok 2023/2024 znajdą Państwu tutaj

– formularze rekrutacyjne dla poszczególnych placówek znajdą Państwo tutaj

– zajęcia dodatkowe realizowane w żłobkach znajdą Państwo tutaj

– galerię zdjęć: Szwedzka 5a, 15aTrawowa 63bTrawowa 57a

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani spotkaniem, poznaniem personelu żłobka, jego programem edukacyjnym, poznaniem wnętrza prosimy o kontakt pod numerem telefonu 531538697.

 

 

Rekrutacja do punktu przedszkolnego Twórcza Kraina na miejsca od 01 września 2023

Szanowni Rodzice, zapraszamy do rekrutacji do naszego punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 11a na wolne miejsca od września 2023. 🌟 Wolne miejsca dla 2,5 i 3 latków w przedszkolu Twórcza Kraina! 🌟

Jeśli szukacie miejsca, w którym Wasze maluchy mogą rozwijać swoją kreatywność, wyrażać swoje pomysły i odkrywać świat w sposób, który najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i tempu rozwoju, to przedszkole Twórcza Kraina jest idealnym miejscem dla Waszych dzieci!

Co oferujemy:

✨ Indywidualne podejście do dziecka. ✨ Inspiracje z edukacji M. Montessori. ✨ Kreatywne i rozwijające zabawy. ✨ Wspierającą i przyjazną atmosferę. ✨ Pracę nad rozwijaniem umiejętności społecznych. ✨ Kameralna grupa.

Mamy dostępne wolne miejsca dla 2,5 i 3 latków, więc zachęcamy do kontaktu i odwiedzenia naszego przedszkola! Z chęcią odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i przedstawimy Wam naszą wyjątkową przedszkolną krainę.

📞 Kontakt: 665215142 📍 Adres: ul. Szwedzka 11a Wrocław

#PrzedszkoleTwórczaKraina #RozwójDzieci #KreatywnośćDzieci #WolneMiejsca #WrocławPrzedszkoleWolneMiejsca

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje:

– cennik na rok 2023/2024 oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj 

– informacje o placówce znajdą Państwo tutaj

– galerię zdjęć punktu przedszkolnego znajdą Państwo tutaj

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani spotkaniem, poznaniem personelu punktu przedszkolnego, jego programem edukacyjnym, poznaniem wnętrza zapraszamy do kontaktu!

 

Program Maluch+ 2022-2029

Miło nam poinformować, że jako Organ prowadzący Twórczą krainę otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2022-2029. Uzyskane dofinansowanie ma na celu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach tego rozwoju mamy w zamiarze otwarcie nowego żłobka „Twórcza kraina” na Muchoborze Małym we Wrocławiu oraz zwiększenie liczby miejsc w jednej z prowadzonych placówek na Muchoborze Wielkim. Gdy już te miejsca powstaną przewidziane jest dofinansowanie do ich funkcjonowania przez okres 36 miesięcy w wysokości 836,00 zł miesięcznie, które obniżało będzie opłatę pobieraną od Rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do tych nowo powstałych miejsc. Szczegóły dalszych działań już wkrótce!

 04.03.2024 

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż 04 marca 2024 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 1/MALUCH+/TWP/Szwedzka/2024

na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka dla 21 dzieci dokonano wyboru Wykonawcy.

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert, w tym 2 na realizację I części zamówienia, 3 na realizację II części zamówienia:

 

Wybrane oferty:

Część I – Oferta nr 4 – Vitalii Soloninko – łączna liczba uzyskanych punktów – 100,00, cena 63500,00 zł brutto

Część II – Oferta nr 1 – Technologie Komfortu Tomasz Sadza – łączna liczba uzyskanych punktów – 90,00, cena 43050,00 zł brutto

Informacja o wyniku zapytania podana została do wiadomości poprzez publikację na stronie Zamawiającego pod adresem www.twpwroclaw.plwww.tworczakraina.pl oraz telefonicznie wybranym Wykonawcom.

 16.02.2024

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, na podstawie art.62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 204),
w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3- program Maluch +” , współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch + 2022-2029, w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 II i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. Zm.) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka dla 21 dzieci.

Termin składania ofert: do 01 marca 2024 r . do godziny 23:59:59.

Załączniki:

Klauzula informacyjna TWP

Załącznik nr 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Ekspertyza techniczna lokalu z przeznaczeniem na żłobek

Załącznik nr 5 – Zmiana sposobu użytkowania Lokalu z przeznaczeniem na żłobek dla 21 dzieci

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Zapytanie ofertowe nr 1

 

 

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

Rekrutacja

+48 531 538 697

Organ prowadzący

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
7:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki i punkt przedszkolny "Twórcza kraina"
Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina”

ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki:  530 634 511

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965