Warsztaty

w „Twórczej Krainie”

Autyzm czy nie autyzm?

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Autyzm czy nie autyzm ?  Możliwości rozpoznawania autyzmu u dziecka w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy psychomotoryki

 Czy trudności, które obserwujesz u dziecka o dobrym intelektualnym rozwoju, mogą mieć związek z autyzmem?  Jak je rozpoznać, wykorzystując narzędzia psychomotoryczne? W jaki sposób je opisać, opracować psychomotoryczne studium przypadku dziecka? Jeśli chcesz się dowiedzieć, ten warsztat jest dla Ciebie

Prowadząca: dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Liczba miejsc ograniczona: min. 10

Godziny: 9:00 – 17:15

Termin: zostanie wyznaczony po uzbieraniu się min. 10 uczestników

Miejsce szkolenia: siedziba TWP OR we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a

Cena szkolenia: 500,00 zł/osoba

W cenie szkolenia ujęte są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Cele zajęć

– uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autyzmu u dziecka o dobrym intelektualnym rozwoju- w świetle diagnozy psychomotorycznej

– wypracowanie umiejętności wykorzystania narzędzi psychomotorycznych w warsztacie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

– opracowanie psychomotorycznego studium przypadku dziecka

Program warsztatu

9:00 – 10.00 Co trzeba wiedzieć o autyzmie?

10.00 -11.15 Dziwne dziecko w klasie – czy to musi być autyzm? Dziwne znaczy jakie? Pokazanie objawów w obszarze motoryki, w sferze emocjonalno-społecznej oraz percepcyjno-poznawczej

11.15.- 11.30 Przerwa kawowa

11.30.- 13.30 Omówienie stanów bliskich spektrum autyzmu

– Syndrom Geek’a

– Łagodny kraniec – jeszcze nie zespół Aspergera

– Zespół Aspergera to już stany ze spektrum

13.30. – 13.45 Przerwa kawowa

13.45. – 16.15 Różnicowanie  omówionych zespołów  w świetle psychomotorycznej diagnozy

Rozumienie diagnozy psychomotorycznej. Podobieństwa i różnice, które każą się zastanowić nad rozpoznaniem autyzmu.  Pokazanie i omówienie wybranych psychomotorycznych testów, skal, autorskich  próbek, zabaw, rysunków

16.15.- 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 17.15 Analiza wybranych przypadków dzieci z wykorzystaniem materiału filmowego i omówionych narzędzi. Wspólne opracowanie studium przypadku. Zakończenie

O prowadzącej: Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka: pedagog specjalny, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Była inspiratorką działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywną działaczką Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej). W 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyła Pracownię Badań nad Autyzmem, którą kierowała do 1998 roku. W 1999 roku powołała w DSW Gabinet Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju, którym kierowała do 2021 roku. Opracowała „Psychomotorykę Spotkania” -autorską koncepcję rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju dziecka. Autorka wielu publikacji, między innymi: ,,Autyzm czy nie autyzm?’’ (1999), ,, Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej” (2012), ,, Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu”(2021).

By zapisać się na szkolenie zapraszamy do wysłania formularza zgłoszeniowego a skontaktujemy się z Państwem!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
9:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki i punkt przedszkolny
Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina”

ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki:  530 634 511

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

 Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Daszyńskiego 8a, 
57-300 Kłodzko

Numer telefonu do placówki: 

 574 094 805

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965