Warsztaty

w „Twórczej Krainie”

Autyzm i zespół Aspergera – abc dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Autyzm i zespół Aspergera  abc dla nauczycieli

To szkolenie jest przeznaczone dla osób, które niewiele o autyzmie wiedzą. Udział w szkoleniu pozwoli Ci wypełnić tę lukę. Zdobyta wiedza pomoże Ci dostrzec dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera w grupie przedszkolnej lub klasowej.

Prowadząca: dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

 

Adresaci: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Liczba miejsc ograniczona: min. 10

Godziny: 9:00 – 17:15

Termin: zostanie wyznaczony po uzbieraniu się min. 10 uczestników

Zapisy: By zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na dole strony a skontaktujemy się z Państwem!

Miejsce szkolenia: siedziba TWP OR we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a

Cena szkolenia: 500,00 zł/osoba

W cenie szkolenia ujęte są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Cele zajęć:

– uzyskanie podstawowej wiedzy o autystycznym spektrum zaburzeń

– zdobycie wiedzy umożliwiającej odróżnienie autyzmu od zespołu Aspergera i niepełnosprawności intelektualnej  u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

– poznanie przyczyn autyzmu i teorii wyjaśniających zachowania dzieci z autyzmem

– wstępne zapoznanie się z narzędziami pozwalającymi na rozpoznawanie autyzmu

Program szkolenia

9:00 – 10.00  Autystyczne spektrum w najnowszej klasyfikacji, jak rozumieć osiowe objawy autyzmu?

10.00 -11.15 Autyzm a niepełnosprawność intelektualna

11.15.- 11.30 Przerwa kawowa

11.30.- 13.30 Cechy charakterystyczne w zachowaniu   dzieci z zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – obraz dziecka

Cechy charakterystyczne w zachowaniu dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – obraz dziecka

13.30. – 13.45 Przerwa kawowa

13.45. – 15.00 Przyczyny autyzmu

15.00. -16.15 Teorie wyjaśniające zachowania osób z autyzmem

16.15.- 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 17:15 Zasygnalizowanie wybranych testów i innych narzędzi umożliwiających rozpoznawanie autyzmu. Pokazanie skal i kwestionariuszy przeznaczonych dla nauczyciela. Zakończenie.

Prowadząca: Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka: pedagog specjalny, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Była inspiratorką działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywną działaczką Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej). W 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyła Pracownię Badań nad Autyzmem, którą kierowała do 1998 roku. W 1999 roku powołała w DSW Gabinet Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju, którym kierowała do 2021 roku. Opracowała „Psychomotorykę Spotkania” -autorską koncepcję rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju dziecka. Autorka wielu publikacji, między innymi: ,,Autyzm czy nie autyzm?’’ (1999), ,, Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej” (2012), ,, Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu”(2021).

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
9:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki i punkt przedszkolny
Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina”

ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki:  530 634 511

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

 Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Daszyńskiego 8a, 
57-300 Kłodzko

Numer telefonu do placówki: 

 574 094 805

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965