Niepubliczne żłobki

„Twórcza Kraina”

Misja i zadania

 

Misja i zadania

W naszych  Żłobkach dbamy o to, aby każda sfera u dziecka rozwijała się prawidłowo, począwszy od sfery motorycznej i sensorycznej po sferę poznawczą. Zależy nam, aby każde dziecko miało równe szanse rozwijać się i wchodzić w Świat pewne siebie i swoich umiejętności. Dbamy o relacje z naszymi pociechami, ale także z rodzicami, gdyż tylko dobra atmosfera i zaufanie są w stanie stworzyć miejsce, gdzie mały człowiek będzie mógł czuć się jak w domu.

Żłobki udzielają świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.

Żłobki realizują cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 • zapewniają dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych – opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • troszczą się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci m. in. poprzez wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 • wspomagają indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka;
 • wspomagają wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwija myślenie, mowę oraz zapoznaje z otaczającym środowiskiem i przyrodą;
 • prowadzą właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • udzielają dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej;
 • tworzą warunki do wczesnej nauki;
 • prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Przedszkole Wrocław twórcza kraina
Przedszkole Wrocław
żłobek twórcza kraina Wrocław

Kadra

Dyrektor żłobka (ul. Szwedzka 5a, 15a oraz ul. Trawowa 63b) – Natalia Szmuk

Dyrektor żłobka (ul. Trawowa 57a) – Karolina Lewoniewska

 

Naszą kadrę wspiera zespół doświadczonych specjalistów w zakresie logopedii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz integracji sensorycznej.

Kadra opiekuńcza żłobków „Twórcza kraina” posiada wymagane uprawnienia do pracy z dziećmi zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszyscy opiekunowie systematycznie uczestniczą w kursach, warsztatach i szkoleniach, co pozytywnie wpływa na pracę z dziećmi oraz na podnoszenie jakości pracy placówki.

Oferta

Organizacja

 • Żłobki niepubliczne „Twórcza kraina” we Wrocławiu mieszczą się w parterowych lokalach przy:
 • Szwedzkiej 5a, 15a – placówka przystosowana do przyjęcia łącznie 35 dzieci w podziale na dwie grupy wiekowe 12 miesięcy – 24 miesiące, 24 miesiące – 36 miesięcy
 • Trawowej 63b – placówka przystosowana do przyjęcia łącznie 25 dzieci w jednej grupie wiekowej 12 miesięcy – 36 miesięcy
 • Trawowej 57a – placówka przystosowana do przyjęcia łącznie 25 dzieci w jednej grupie wiekowej 12 miesięcy – 36 miesięcy
 • Żłobki posiadają system monitorowania sal. Zainstalowano elektroniczny system otwierania drzwi wejściowych oraz wideodomofony na terenie placówek
 • Żłobki zapewniają dzieciom opiekę w godz. 7:00 – 17:00
 • Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem tygodniowej przerwy w ferie zimowe oraz tygodniowej przerwy wakacyjnej w sierpniu.
 • W żłobkach realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci

Zajęcia będące w podstawowej ofercie żłobka – bezpłatne dla rodziców:

 • zajęcia logopedyczne,
 • z fizjoterapeutą,
 • z psychologiem,
 •  

Zajęcia dodatkowo płatne (nieobligatoryjne):

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • zajęcia z elementami pedagogiki Montessori

 2. Baza

Żłobek ul. Szwedzka 5a, 15a

Żłobek posiada dwie sale: jedna dla 19 dzieci, druga dla 16 dzieci. Obie sale posiadają odpowiedni metraż do przyjęcia takiej ilości dzieci oraz wyposażenie do odpoczynku, własną łazienkę przystosowaną do potrzeb najmłodszych. Sale dziennego pobytu dzieci są salami klimatyzowanymi. Dodatkowo w żłobku jest wydzielona szatnia, toaleta dla niepełnosprawnych, rozdzielnia posiłków z pomieszczeniem przyjęcia cateringu, toaleta dla personelu, pokój socjalny oraz biuro.

Dojazd do żłobka Twórcza kraina, ul. Szwedzka 5a, 15a

 • W odległości ok. 290 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Nowy Dwór krzyżówka. Nowy Dwór to największy węzeł komunikacyjny na Nowym Dworze. Węzeł jest ulokowany na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Gubińskiej oraz Estońskiej.
 • Ulice: Strzegomska, Gubińska, Estońska
 • Linie:107119 • 122 • 126 • 132 • 134 • 139 • 142 • 149 • 241 • 246 • 249 • 257 • 319 • 406 • 409 • 607 • 609
 • Słupki przystankowe: 4
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe

Dostępność wejścia:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Hali Strzegomskiej
 • Wejście do budynku ze schodami oraz podjazdem dla wózków.
 • Wejście do żłobka jest zabezpieczone przez system domofonowy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzą
 • Do budynki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

 • Brak parkingu przynależnego wyłącznie do żłobka
 • Duża liczba miejsc ogólnodostępnych przy budynku, w którym znajduje się żłobek

Dostępność toalety:

 • W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

 • Budynek parterowy, dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie szatni żłobka oraz toaleta dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzą
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 • Istnieje możliwość wsparcia przez pracownika merytorycznego na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób

Żłobek ul. Trawowa 63b

 Mieści się na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Budynek, w którym znajduje się żłobek jest budynkiem usługowo-mieszkalnym przy ul. Trawowej 63b we Wrocławiu.

Żłobek zlokalizowany jest w bliskiej odległości od ulic Krzemienieckiej, Tyrmanda, Mińskiej.

Żłobek posiada jedną dużą salę pobytu dziennego dla dzieci z wydzieloną częścią jadalną oraz rekreacyjną. Sala ma metraż 76,5 m2. Z sali dzieci mają bezpośredni dostęp do łazienki dostosowanej do potrzeb najmłodszych. Sala dziennego pobytu dzieci jest salą klimatyzowaną. Dodatkowo w żłobku jest wydzielona szatnia, toaleta dla niepełnosprawnych, rozdzielnia posiłków z pomieszczeniem przyjęcia cateringu, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalno-szatniowe dla personelu.

W żłobku korzystamy z lampy bakteriobójczej, nawilżacza oraz oczyszczacza powietrza.

Żłobek korzysta z zewnętrznego zamkniętego osiedlowego placu zabaw, który przynależy do budynku w jakim zlokalizowana jest placówka.

Dojazd do żłobka Twórcza kraina, ul. Trawowa 63b

 • W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Trawowa. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii: 107, 119.
 • W odległości ok. 700 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Tyrmanda. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii: 107, 119, 132, 241, 319.
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe

Dostępność wejścia:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Trawowej. Żłobek znajduje się w lokalu narożnym
 • Wejście do budynku ze schodami oraz podjazdem dla wózków
 • Wejście do żłobka jest zabezpieczone przez system domofonowy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzą
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

 • Brak parkingu przynależnego wyłącznie do żłobka
 • Duża liczba miejsc ogólnodostępnych przy budynku, w którym znajduje się żłobek

Dostępność toalety:

 • W budynku jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

 • Budynek parterowy, dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie szatni żłobka oraz toaleta dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzą
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 • Istnieje możliwość wsparcia przez pracownika merytorycznego na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żłobek ul. Trawowa 57a

Mieści się na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Budynek, w którym znajduje się żłobek jest budynkiem usługowo-mieszkalnym przy ul. Trawowej 57a we Wrocławiu.

Żłobek zlokalizowany jest w bliskiej odległości od ulic Krzemienieckiej, Tyrmanda, Mińskiej.

Żłobek posiada jedną dużą salę pobytu dziennego dla dzieci z wydzieloną częścią jadalną oraz rekreacyjną. Sala ma metraż 66,7 m2. Z sali dzieci mają bezpośredni dostęp do łazienki dostosowanej do potrzeb najmłodszych oraz do tarasu z elementami placu zabaw: domkiem piknikowym oraz zjeżdżalnią dla dzieci. Sala dziennego pobytu dzieci jest salą klimatyzowaną. Dodatkowo w żłobku jest wydzielona szatnia, rozdzielnia posiłków z pomieszczeniem przyjęcia cateringu, pomieszczenie socjalno-szatniowe dla personelu.

W żłobku korzystamy z lampy bakteriobójczej, nawilżacza oraz oczyszczacza powietrza.

Żłobek oprócz własnego tarasu korzysta także z zewnętrznego zamkniętego osiedlowego placu zabaw, który przynależy do budynku w jakim zlokalizowana jest placówka.

Dojazd do żłobka Twórcza kraina, ul. Trawowa 57a

 • W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Trawowa. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii: 107, 119.
 • W odległości ok. 700 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Tyrmanda. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii: 107, 119, 132, 241, 319.
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe

Dostępność wejścia:

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Trawowej. Żłobek znajduje się ciągu lokali usługowych
 • Wejście do budynku ze schodami oraz podjazdem dla wózków
 • Wejście do żłobka jest zabezpieczone przez system domofonowy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzą
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

 • Brak parkingu przynależnego wyłącznie do żłobka
 • Duża liczba miejsc ogólnodostępnych przy budynku, w którym znajduje się żłobek

Dostępność toalety:

 • W placówce nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

 • Budynek parterowy, dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie szatni żłobka
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzą
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 • Istnieje możliwość wsparcia przez pracownika merytorycznego na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 1. Żywienie
 • Żywienie dziecka w wieku żłobkowym to wielka odpowiedzialność. Prawidłowe, zdrowe odżywianie decyduje o tym jak szybko maluch będzie chłonął wiedzę i jak będzie się rozwijał w dalszych latach.
 • Odpowiednio zbilansowane posiłki dostarcza nam firma PROPorcjaSMAKU Catering Kids

W naszej kuchni:

 • wybieramy produkty naturalne i pełnowartościowe, jak najmniej przetworzone, (dobrej jakości oleje, kasze, dobrej jakości nabiał, ryby oraz mięsa, chleb z pełnoziarnistej mąki, pieczywo na naturalnym zakwasie, jaja wolno wybiegowe, miód)
 • nie dodajemy żadnych konserwantów ani polepszaczy do żywności
 • ograniczamy spożycie soli, cukru i produktów zakwaszających organizm
 • zwiększamy spożycie różnorodnych warzyw i ziół
 • posiłki komponujemy z ogólnie dostępnych sezonowych warzyw i owoców – proponujemy spożywanie posiłków zgodnie z porą roku i panującym klimatem – latem jemy więcej surowych warzyw i owoców, zaś w zimnie – więcej dań gotowanych, ciepłych, duszonych dla ocieplenia organizmu
 • sami przyrządzamy wszystkie dania, desery, wypieki, nie podajemy dzieciom gotowców
 • nie używamy przetworzonych konserwowanych, produkowanych przemysłowo dań i półproduktów (kostek rosołowych, glutaminianu sodu itp.)

Nasze menu dostarcza dzieciom wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

W ofercie znajdują się: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie i kompot ze świeżych bądź mrożonych owoców), podwieczorek.

 • Proponujemy do wyboru menu:
 • pełnowartościowe
 • wegetariańskie
 • eliminująca zboża glutenowe
 • bez mleka i jego przetworów
 • oraz innego rodzaju wykluczenia

Cennik – opłaty 2023/2024

Miejsca komercyjne (pełnopłatne):

Jednorazowa opłata wpisowa: 500,00 zł (płatna do 7 dni od podpisania umowy)

Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 1400,00 zł

*gdy przysługuje Rodzicom dofinansowanie z ZUS w wysokości 400,00 zł miesięcznie – czesne miesięczne wynosi 1000,00 zł

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 150,00 zł

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna) – stan na 08.05.2023:

18,90 zł – dieta zwykła,

19,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

 

*w przypadku zgłoszonych poprzez aplikację Livekid nieobecności planowanych zwrot za wyżywienie dokonywany jest w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid 

 

Miejsca kontynuowane z dofinansowaniem z gminy Wrocław:

Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 897,89 zł

*gdy przysługuje Rodzicom dofinansowanie z ZUS w wysokości 400,00 zł – czesne miesięczne wynosi 497,89 zł

Miejsca kontynuowane dofinansowane z gminy Wrocław. Zadanie publiczne realizowane w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.08.2024 r.

Dofinansowanie przez Gminę Wrocław: Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 680,00 zł/miesiąc.

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 150,00 zł

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna) – stan na 08.05.2023:

18,90 zł – dieta zwykła,

19,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

*w przypadku zgłoszonych poprzez aplikację Livekid nieobecności planowanych zwrot za wyżywienie dokonywany jest w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid

Nadzór

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego Wrocławia (WZD UMW):

G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław tel. +48 71 777 77 60

 

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

Rekrutacja

+48 531 538 697

Organ prowadzący

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
7:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki i punkt przedszkolny "Twórcza kraina"
Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina”

ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki:  530 634 511

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965