Warsztaty

w „Twórczej Krainie”

Psychomotoryka w rozpoznawaniu trudności w rozwoju dziecka przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Psychomotoryka w rozpoznawaniu trudności w rozwoju dziecka przedszkolnego

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to, co Cię zaniepokoiło w zachowaniu dziecka, może sugerować trudności rozwojowe? Jakie to mogą być trudności? Jak je rozpoznać w świetle diagnozy psychomotorycznej? Jaką terapię zaproponować ? – weź udział w warsztacie

Prowadząca:   dr hab. Joanna Kruk- Lasocka, dr Bożena Bartosik

 

Adresatki: nauczycielki wychowania przedszkolnego

Liczba miejsc ograniczona: 15

Godziny: 9:00 – 17:15

Termin: do uzgodnienia po uzbieraniu się grupy

Miejsce szkolenia: siedziba TWP OR we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a

Cena szkolenia: 600,00 zł/osoba

W cenie szkolenia ujęte są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Cele zajęć

– uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pojmowania diagnozy psychomotorycznej,

– rozpoznawanie i rozumienie objawów trudności w zachowaniu dziecka przedszkolnego jako komunikatów kierowanych do nauczyciela

– wypracowanie umiejętności wykorzystania narzędzi psychomotorycznych przydatnych  nauczycielowi  edukacji przedszkolnej

– opracowanie studium przypadku dziecka dla potrzeb zindywidualizowanej edukacji bądź terapii

Program zajęć:

9:00 – 11:15;  Założenia psychomotoryki w ujęciu holistycznym.

Diagnoza psychomotoryczna jako proces.

11:15- 11:30; Przerwa kawowa

11:30- 13:45;   Rozpoznawanie pierwszych niepokojących objawów w zachowaniu dziecka – diagnoza różnicowa. Przegląd psychomotorycznych narzędzi (skale, próby kliniczne i inne).

13:45 – 14:00; Przerwa kawowa

14:00 – 16;15; Omówienie wybranych narzędzi psychomotorycznych, przydatnych w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

16:15; Przerwa kawowa

16: 15 -17:15;  Studia indywidualnych przypadków –filmy, dyskusja, propozycje terapeutyczne, zakończenie.

Dr Bożena Bartosik: pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta SI i psychomotoryki, nauczyciel akademicki. Współpracuje z nauczycielami i opiekunkami: żłobków, przedszkoli i szkół na Dolnym Śląsku. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Przez ponad 30 lat pracowała w szkole z dziećmi  z różnymi niepełno sprawnościami i ich rodzinami. W pracy zawodowej od wielu lat zajmuje się diagnozą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspomaganiem ich rozwoju, diagnostyką zaburzeń przetwarzania sensorycznego, diagnostyką rozwoju psychoruchowego małych dzieci. Na jej zaangażowanie z obszaru diagnozy i terapii  wpłynęła  12 letnia praca  z  profesor Ludwiką Sadowską w Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej w I Katedrze Pediatrii na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez wiele lat z profesor Joanną Kruk – Lasocką prowadziła Gabinet Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju w DSW. Pracując jako  nauczyciel – pedagog specjalny, poszerza swoją wiedzę na licznych kursach, warsztatach z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci. Autorka  licznych publikacji dotyczących funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci z różnymi utrudnieniami w rozwoju, współtwórczyni Wrocławskiego Modelu Usprawniania.

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka: pedagog specjalny, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Była inspiratorką działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywną działaczką Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej). W 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyła Pracownię Badań nad Autyzmem, którą kierowała do 1998 roku. W 1999 roku powołała w DSW Gabinet Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju, którym kierowała do 2021 roku. Opracowała „Psychomotorykę Spotkania” -autorską koncepcję rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju dziecka. Autorka wielu publikacji, między innymi: ,,Autyzm czy nie autyzm?’’ (1999), ,, Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej” (2012), ,, Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu”(2021).

 

Chcesz się zapisać – wyślij poniższe zgłoszenie a skontaktujemy się z Tobą!

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
9:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki i punkt przedszkolny
Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina”

ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki:  530 634 511

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

 Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Daszyńskiego 8a, 
57-300 Kłodzko

Numer telefonu do placówki: 

 574 094 805

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965