Niepubliczne żłobki

„Twórcza Kraina”

Przedszkole Wrocław twórcza kraina
Przedszkole Wrocław
żłobek twórcza kraina Wrocław

Kadra

Dyrektor żłobka (ul. Szwedzka 5a, 15a oraz ul. Trawowa 63b oraz ul. Daszyńskiego 8a w Kłodzku) – Natalia Szmuk

Dyrektor żłobka (ul. Trawowa 57a) – Karolina Lewoniewska

 

Naszą kadrę wspiera zespół doświadczonych specjalistów w zakresie logopedii, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz integracji sensorycznej.

Kadra opiekuńcza żłobków „Twórcza kraina” posiada wymagane uprawnienia do pracy z dziećmi zgodne z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wszyscy opiekunowie systematycznie uczestniczą w kursach, warsztatach i szkoleniach, co pozytywnie wpływa na pracę z dziećmi oraz na podnoszenie jakości pracy placówki.

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

Rekrutacja

+48 531 538 697

Organ prowadzący

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
7:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki "Twórcza kraina"
Niepubliczny żłobek „Twórcza Kraina”

ul. Daszyńskiego 8a,
57-300 Kłodzko

Numer telefonu do placówki:  
574 094 805

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965