Niepubliczne żłobki

„Twórcza Kraina”

Misja i zadania

 

Misja i zadania

W naszych  Żłobkach dbamy o to, aby każda sfera u dziecka rozwijała się prawidłowo, począwszy od sfery motorycznej i sensorycznej po sferę poznawczą. Zależy nam, aby każde dziecko miało równe szanse rozwijać się i wchodzić w Świat pewne siebie i swoich umiejętności. Dbamy o relacje z naszymi pociechami, ale także z rodzicami, gdyż tylko dobra atmosfera i zaufanie są w stanie stworzyć miejsce, gdzie mały człowiek będzie mógł czuć się jak w domu.

Żłobki udzielają świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.

Żłobki realizują cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

  • zapewniają dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych – opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
  • troszczą się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci m. in. poprzez wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
  • wspomagają indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka;
  • wspomagają wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwija myślenie, mowę oraz zapoznaje z otaczającym środowiskiem i przyrodą;
  • prowadzą właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  • udzielają dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej;
  • tworzą warunki do wczesnej nauki;
  • prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Kontakt

Adres

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 11a,
54-401 Wrocław

Telefon & e-mail

Rekrutacja

+48 531 538 697

Organ prowadzący

+48 570 802 966

od poniedziałku do piątku
7:00 – 15.00

tworczakraina@twpwroclaw.pl

Żłobki "Twórcza kraina"
Niepubliczny żłobek "Twórcza kraina"

ul. Daszyńskiego 8a,
57-300 Kłodzko

Numer telefonu do placówki:  
574 094 805

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 63B, 
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki:
795 015 718

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Szwedzka 5a, 15a
54-401 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 570 802 302

Niepubliczny Żłobek „Twórcza kraina”

ul. Trawowa 57a,
54-614 Wrocław

Numer telefonu do placówki: 574 092 965